Garay József, PhD

ETI Evolúciós Alkalmazások Osztály
garay.jozsef [at] ecolres.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1) A morál evolúciós gyökerei
Az emberi morál emberek közötti kölcsönhatásokra vonatkozó viselkedési norma. Minden viselkedés, ami a hatással van a kölcsönható egyedek fitneszére, evolúciós vizsgálatok tárgya lehet. Azaz a morális szabályok modellezési szempontból egy egyszerűbb biológiai viselkedéssé egyszerűsíthetők. Például az 5-dik parancsolat (Tisztelt szüleidet!) magában foglalja, hogy idős, már nem szaporodóképes szüleinkről gondoskodjunk. Én az evolúciós játékelmélet eszköztárával vizsgálom, hogy a morális törvények alapjait képező biológiai viselkedések milyen feltételek teljesülése esetén lehetnek evolúciósan stabilisak.
2) Reaktív játékosok
A Nash féle egyensúlyi megoldásfogalom legjobban elterjed megfogalmazása kevert stratégiák fogalmára épül. Ezen fogalom továbbfejlesztése a Manyard Smith féle formális evolúciós stabilitási megoldási fogalom is, így ez is kevert stratégiákra vonatkozik. A kérdés az, ha nem csak kevert stratégiákat tekintünk, akkor a mire vezet Manyard Smith és Price féle szóbeli evolúciós stabilitási megoldási koncepció.
3) Időkényszerek a játékelméletben.
Az evolúciós játékelmélet matematikai szempontból expliciten nem veszi figyelembe a kölcsönhatások időkényszereit. Az evolúciós mátrix játékokat általánosítottuk ebbe az irányba, azaz minden kölcsönhatásnak két következménye van: egy fitneszt növelő kifizetés és a várakozási idő, amely alatt a játékos nem hathat kölcsön. Ez az irány fontos lehet a kleptoparazitizmus és a territoriális viselkedés modellezésében.
4) Kannibalizmus, keresőkép
A biológiai védekezés során fontos kérdés, hogy az ágens faj kannibál-e. Egyrészről, kis kártevő egyedszám esetén, a kannibalizmus segítheti az ágens populáció fennmaradását az üvegházakban. Másrészről, a kannibalizmus, lelassíthatja az ágens populáció növekedését, így csökkentheti az ágens hatékonyságát, ha a kártevő egyedszám gyorsan nő. A feladatot árnyalja, hogy az ágens optimális táplálék kereső, sőt keresőképet is használ.
5) Matematikai rendszerelmélet alkalmazása populáció biológiában
A fenntartható halászat és a biológiai védekezés során fontos kérdés, hogy az emberi kezelések mikor nem teszik tönkre a tengeri ökoszisztémát, illetve mikor tartják egy gazdaságilag elfogadható szint alatt a kártevők egyedszámát.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
elméleti ökológia, evolúciós játékelmélet, populációgenetika
Válogatott publikációk:

2019

Garay, J., Barnabás M. Garay, Zoltán Varga, Villő Csiszár, Tamás F. Móri (2019): To save or not to save your familymember’s life? Evolutionary stability of self-sacrificing life history strategy inmonogamous sexual populations. BMC Evolutionary Biology (2019) 19:147

2018

Garay J., Számadó Sz., Varga Z., Szathmáry E. (2018): Caring for parents: an evolutionary rationale BMC Biology, 16:53
Garay József, Varga Zoltán, Móri Tamás F., Inmaculada López, Manuel Gámez, Juan R. Gallego & Tomás Cabello (2018): Opportunistic random searcher versus intentional search image user. Scientific Reports

2016

Garay József, Varga Zoltán, Gámez, Manuel, Cabello, Tomas (2016): Sib cannibalism can be adaptive for kin. Ecological Modelling 334: 51–59

2015

Garay, J., Ross Cressman, Fei Xu, Zoltan Varga, Tomás Cabello (2015): Optimal Forager against Ideal Free Distributed Prey American Naturalist 186(1): 111–122