ETI Kooperációs Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Vizsgáljuk az állati és a humán kooperáció és altruizmus evolúciós hátterét elméleti kísérletes és adatelemzéses módszerekkel.
-Tanulmányozzuk, hogy a vagyoni különbségek milyen hatást gyakorolnak az együttműködésre, vizsgáljuk, hogy az egyedfejlődés, a társadalmi szerkezet valamint a kulturális különbségek hogyan hatnak az együttműködési hajlamra.
-Kutatjuk, hogy milyen faktorok játszanak kiemelt szerepet az emberi társadalmak szerveződésében és működésében, milyen folyamatok és a befektetési viselkedés mely aspektusa befolyásolhatja a különféle gazdasági ökoszisztémák kialakulását és virágzását.
-Populációgenetikai szempontból vizsgáljuk az altruizmus és a kooperáció evolúciójának rokon illetve csoportszelekciós magyarázata közötti vitát. Kutatásokat folytatunk a morál evolúciós gyökereinek feltárására valamint kísérletesen kutatjuk a kooperáció, az önkép és a korrupció kapcsolatát.
Foglalkozunk a mikrobiális közösségek szerveződésének és stabilitásának szabályszerűségeivel,
-tanulmányozzuk a szimbiotikus kapcsolatok evolúcióját, a kooperáció és a kommunikáció koevolúcióját;
-valamint foglalkozunk az endoszimbiózisok kialakulásának és stabilitásának modellezésével.
Vizsgáljuk a kooperatív és parazitikus ribozimek együttélésének lehetőségét minimális RNS alapú sejt-modellben.